BUREAU INTEGRATION DES NATIONS UNIES AU BURUNDI

(BINUB)

 

   

 

 

 

 

 

 

BURUNDI

BUREAU INTEGRATION DES NATIONS UNIES AU BURUNDI (BINUB)

Duur: januari 2006 - 2008
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht
Aantal militairen: 3

Achtergrond

De burgeroorlog in Burundi, begonnen met de moord op de president, kostte naar schatting 250.000 mensen het leven. Belangrijke oorzaak van het conflict was het ophitsen tot geweld tussen de Hutu en Tutsi bevolkingsgroepen. Na de vredesakkoorden werd Pierre Nkurunziza in augustus 2005 democratisch tot nieuwe president gekozen. In 2005 en 2006 zorgden morrende politieke tegenstanders weer voor onrust. De FNL rebellengroep was de enige die het vredesakkoord niet ondertekende. Onderhandelingen waren nog gaande maar zijn uiteindelijk opgeschort. Volgens schattingen van de Afrikaanse Unie bevonden zich nog 3.500 FNL-ers in de heuvels, met name rond de vijf á zeshonderdduizend inwoners tellende hoofdstad Bujumbura. Op zoek naar voedsel en geld bedreigden zij dorps- en stadsbewoners.

Mandaat

In het kader van het Nederlandse SSR (Security Sector Reform) Burundi-beleid en ondersteuning van de VN-missie in Burundi heeft de SSR-missie tot taak de Burundese regering te ondersteunen en verder to ontwikkelen.

Nederlandse deelname

Er werd opnieuw een beroep gedaan op de luitenant-kolonel Alwin van den Boogaard die eerder in 2004 – 2005 deel uit maakte van de ONUB-missie. Zijn ervaringen waren cruciaal voor deze SSR-missie. Daarnaast begeleidde de hij het demobilisatieproces van de nog aanwezige rebellen in Burundi. Zijn deelname aan deze missie duurde een jaar. Hij werd afgelost door luitenant-kolonel Wiet van Banning.

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 16
             
 
Brazilië
 
Denemarken
 
Duitsland
 
Egypte
 
Frankrijk
 
Groot Brittanië
 
             
 
India
 
Japan
 
Kroatië
 
Nederland
 
Nigeria
 
Pakistan
 
                 
 
Rwanda
 
Tanzania
 
Tsjechië
 
Verenigde Staten