CAMBODIAN MINE ACTION CENTRE

(CMAC)

   

 

 

 

 

 

CAMBODJA

Cambodian Mine Action Centre

15 juli 1993 – 1 oktober 2000
Krijgsmachtdelen: Koninklijke Landmacht
Aantal militairen: 25

Het Cambodian Mine Action Centre

De Cambodjanen zagen zich met een schier onuitvoerbare taak geconfronteerd om de ontelbare hoeveelheden mijnen op te ruimen. Als overkoepelden organisatie voor alle activiteiten met betrekking tot het ruimen van mijnen in Cambodja was op 10 juni 1992 bovendien reeds het ‘Combodian Mine Action Centre’ (CMAC) opgericht. De VN besloten het CMAC na het vertrek van UNTAC onder Cambodjaanse leiding te handhaven om het werk van de MTCU vanaf november 1993 voort te zetten. De VN vroegen donorlanden om instructeurs voor het CMAC. Deze ‘technical advisors’moesten het kader van de Cambodjaanse mijnenruimteams opleiden. Het Ministerie van Defensie was bereid voor langere tijd twee instructeurs – een officier en een onderofficier – te leveren. In de praktijk zou het aantal Nederlandse instructeurs echter van één tot drie variëren. Het totale aantal buitenlandse CMAC-instructeurs bedroeg in april 1994 achtentwintig personen. Geleidelijk wijzigde de taak van de instructeurs van leidinggevend naar puur adviserend. Het aantal instructeurs werd daarom in oktober 1995 gereduceerd tot achttien en vanaf mei 1996 resteerden er tien. Nederland verminderde in december 1995 zijn bijdrage tot één militair. Vanaf 1 oktober 1997 stelde Nederland daarnaast nog een verbindingsspecialist (onderofficier) beschikbaar. Als onderdeel van een verbindingsgroep van vier personen begeleidt en adviseert deze functionaris Cambodjaanse collega’s in het onderhouden van de verbindingen tussen alle CMAC-locaties. Daarnaast beheert de groep al het verbindingsmaterieel binnen CMAC. De beide Nederlanders kregen eind januari 1998 gezelschap van nog een onderofficier. Het aantal buitenlandse stafleden bij CMAC steeg na mei 1996 weer tot 50 personen terwijl CMAC in februari 1999 een omvang had van 2.900 personen, het overgrote deel 2.600 Cambodjaanse mijnenruimers.

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 15
             
 
Australië
 
België
 
Cambodja
 
Canada
 
Denemarken
 
Duitsland
 
             
 
Frankrijk
 
Groot Brittanië
 
Japan
 
Nederland
 
Nieuw Zeeland
 
Noorwegen
 
                   
 
Verenigde Staten
 
Zweden
 
Zwitserland