DISPLAY DETERRENCE

(2e GOLFOORLOG)

 

   
 

 

 

TURKIJE


NATO Operation Display Deterrence


Nederlandse deelname februari - april 2003
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Luchtmacht
Totale aantal betrokken militairen: 371


Achtergrond


In verband met de oplopende spanningen rond Irak verzocht de Turkse regering Nederland op 6 februari 2003 om drie Patriot-eenheden op haar grondgebied te stationeren. Het kabinet stemde hier een dag later mee in, maar stelde nadrukkelijk dat zijn besluit los stond van het oordeel over het eventueel in gebreke blijven van Irak van het openbaar maken van zijn wapenprogramma’s. Twee NATO E3-A AWACS Early Warning vliegtuigen arriveerden op 26 februari 2003 op de Turkse luchtmachtbases Konya. De SACEUR generaal James L. Jones had daartoe op 20 februari 2003 besloten. Deze opdracht kwam na een vergadering van de NATO Defence Planning Committee op 19 februari waarin het toestond met spoed defensieve maatregelen te nemen om Turkije bij te staan ingevolge artikel 4 van het NATO-verdrag. Pas op 16 april 2003 werd dit besluit geformaliseerd. Volgens de SACEUR zouden de AWACS een erg effectief middel zijn om de integriteit van het Turkse luchtruim te verzekeren. De Nederlandse Patrioteenheden kregen extra geavanceerde raketten van de Duitse luchtmacht. Als onderdeel van deze operatie ‘Display Terrence’ werden eveneens twee Amerikaanse Patriotbatterijen operationeel. De Commander-in-chief Allied Forces Southern Europe, admiraal Gregory G. Johnson werd de Force Commander.

Het Nederlandse aandeel in Display Deterrence

De hoofdmacht van het 371 man sterke detachement arriveerde op 26 februari in Turkije. Het materieel was medio februari uit Vlissingen per schip vertrokken. Twee Patriot batterijen, met elk vijf lanceerinstallaties, werden op de vliegbasis Diyarbakir gelegerd, de derde vuureenheid, met zes lanceerinstallaties, koos positie bij Batman. Het detachement was op 2 maart operationeel. De Nederlandse Patriots hadden een bereik van 150 kilometer en waren onderling uitwisselbaar met eveneens in de regio aanwezige Amerikaanse systemen. Vier AWACS-toestellen van de NAVO voorzagen de luchtafweer van informatie over de vliegbewegingen boven Irak. Het AWACS-detachement telde ook zestien Nederlanders in de gelederen. De operationele inzet van de Patriots eindigde op 16 april. De AWACS-bemanningen hadden ruim 100 missies uitgevoerd in meer dan 950 vlieguren. De operatie werd officieel op 30 april beëindigd en het gros van de militairen keerde op 1 mei 2003 terug.


Bron: Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 4
                 
 
Duitsland
 
Nederland
 
Turkije
 
Verenigde Staten