EUROPEAN UNION BORDER ASSISTANCE MISSION

(EU BAM RAFAH)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTINA (GAZASTROOK)

EUROPEAN UNION BORDER ASSISTANCE MISSION (RAFAH CROSSING POINT)

Duur 20 februari 2006 – heden
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Marechaussee
Aantal militairen:
Dodelijke slachtoffers: geen

Achtergronden

In augustus 2005 trokken de Israëlische Settlement and Security Forces zich terug uit de Gazastrook op aandringen van vier grote wereldbepalers (de UN, de EU, de Verenigde Staten en Rusland). Direct bestond de behoefte om de grenspost Rafah tussen de Gazastrook en Egypte te openen omdat dit voor de 1.4 miljoen inwoners van de Gazastrook de enige poort naar de buitenwereld was. In dit verband was er een overeenstemming bereikt tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit in een zogenaamde Agreement on Movement and Access (AMA 15 november 2005).
De overeenkomst hield in:
De heropening van de grenspost Rafah met behulp van de Europese Unie. Hiertoe werd de European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah) opgericht met als doel om een neutrale derde partij de laten monitoren en assisteren bij de douanewerkzaamheden, de grensbewakingswerkzaamheden en te zorgen voor de veiligheid op de RCP. Ook zou deze derde partij vertrouwen tussen de twee partijen versterken.
De heropening van Gaza Airport
De bouw van een zeehaven in Gaza met steun van de Europese Gemeenschap
De ondersteuning van het vrije verkeer met de Westbank
Het versterken van het vertrouwen tussen de partijen
Volgens het overeengekomen verdrag werd de Europese Unie ook uitgenodigd om een belangrijker rol in het politieke scenario van het Midden-Oosten te spelen
Een opmerkelijk aspect van EUBAM was de snelheid waarin het zich ontwikkelde. Vanaf het eerste ontwikkelde idee en de start van de operatie zat slechts twee weken. Een grote mate van flexibiliteit was dus nodig zowel in Brussel als in het veld. EUBAM werd officieel op 25 november 2005 gestart terwijl er slechts 5 leden ter plaatse waren bij de officiële opening van de RCP. Al snel groeide het aantal deelnemers tot 89 die uit 17 verschillende Europese landen kwamen. De flexibiliteit die er voor zorgde dat de missie zich zo snel ontwikkelde was een cruciaal aspect voor de manier waarop het opereerde.


Het mandaat

De EUBAM zal de uitvoering door de Palestijnse Autoriteit waarnemen, verifiëren en evalueren zoals is vastgelegd in de Overeengekomen Bepalingen voor de Rafah Crossing Point en zal zonodig zijn autoriteit gebruiken om te verzekeren dat de Palestijnse Autoriteit deze zullen nakomen.


EUBAM Rafah streeft de volgende doelen na:

Het ondersteunen van de Palestijnse Autoriteit zodat zij op sterkte kan komen door het geven van ondersteuning op het gebied van grensbewaking en douanewerkzaamheden door middel van trainingen, materialen en technische assistentie
Evaluaties en beoordelingen van de door de Palestijnse Autoriteit toegepaste procedures
In geval van twijfel over de uitvoering van de overeengekomen regels en voorschriften betreffende de grensbewaking of douanewerkzaamheden, zal de EUBAM deze beoordeling over enig passagier, bagage, voertuig of aangeboden goederen opnieuw vaststellen.
Een bijdrage leveren aan het vergroten van het vertrouwen tussen de partijen.
Een bijdrage leveren aan het opbouwen van de capaciteit in de Palestijnse Autoriteit om zodoende een effectieve grenscontrole en bewaking als mede een professionele douaneafhandeling te bewerkstellingen.
Het verbeteren van de transnationale samenwerking op het gebied van grensmanagement.

Nederlandse bijdrage aan de missie

Nederland levert telkens voor de duur van drie maanden 3 marechaussees aan deze missie. Ook heeft € 250.000 bijgedragen aan de opstartkosten van de missie. Sinds juni 2006 is de politieke en veiligheidssituatie verslechterd. Dit heeft geleid tot eenzijdige sluitingen van de grens door Israël. De missie heeft daar hinder van ondervonden.

Bron: website EUBAM Rafah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 20
             
 
België
 
Cyprus
 
Denemarken
 
Duitsland
 
Estland
 
Finland
 
             
 
Frankrijk
 
Griekenland
 
Groot Brittanië
 
Hongarije
 
Italië
 
Luxemburg
 
             
 
Malta
 
Nederland
 
Oostenrijk
 
Polen
 
Portugal
 
Roemenië
 
                     
 
Spanje
 
Zweden