EUROPEAN UNION POLICE MONITOR

(EUPM)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNIE – HERZEGOVINA

EUROPEAN UNION POLICE MISSION

Duur: 1 januari 2003 – 31 december 2005
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Marechaussee
Aantal militairen: onbekend
Dodelijke slachtoffers: geen

Achtergronden

Mandaat

Het verzoek van de Bosnische regering aan de EU vormt voor Nederland voldoende rechtsbasis voor de EUPM. Daarnaast is op 1 januari 2003 een Status of Forces Agreement (SOFA) in werking getreden waarin onder meer de immuniteiten en privileges van het EUPM-personeel zijn vastgelegd.


Doel van de EUPM-missie

Op verzoek van de Bosnische autoriteiten heeft de EU sinds 1 januari 2003 voor de eerste maal in haar bestaan de leiding over een internationale politiemissie in het kader van de civiele crisisbeheersing; de European Union Police Mission (EUPM) in Bosnië-Herzegovina. Deze missie volgt de VN-politiemissie United Nations International Police Task Force (UNIPTF) op, die sinds december 1995 was belast met de hervorming en herstructurering van het Bosnische politie-apparaat. De missie loopt in beginsel tot 31 december 2005. De overwegingen van de EU om de taak van de UNIPTF over te nemen waren: ?Het belang van de missie voor de veiligheid en stabiliteit in Bosnië-Herzegovina;? De synergie met de andere EU-inspanningen in de regio; ?De mogelijkheid om in 2003 voor de eerste maal een EU-geleide politiemissie op te zetten. Het doel van deze missie is om een duurzame politie structuur, onder gezag van Bosnië-Herzegovina, tot stand te brengen die aan de Europese en internationale normen voldoet. De EUPM richt zich met name op de openbare orde en veiligheid, criminaliteitsbestrijding, berechting, politie-administratie, ethiek en gedragscode en grensbewaking. De missie krijgt geen uitvoerende taken maar tracht door middel van advisering, monitoren en mentoren van met name het midden en hoger politiekader de doelstellingen te realiseren. De missie beschikt niet over een bewapende component.

Nederlandse deelname aan de EUPM-missie

De EUPM bestaat in totaal uit circa 460 politiefunctionarissen (civiel en militair) en 55 civiele functionarissen. Naast bijdragen uit de EU nemen ook niet-EU-landen aan de EUPM deel. De EUPM werkt nauw samen met de VN, de NAVO en de OVSE. In 2004 bestond de Nederlandse bijdrage aan de EUPM uit gemiddeld 12 civiele politiefunctionarissen en 20 functionarissen van de Koninklijke Marechaussee (KMAR). De uitgezonden functionarissen van de KMAR en politie verzorgen trainingen en opleidingen bij diverse toezichthoudende eenheden van justitiële en uniformdiensten van de lokale politieorganisaties in de verschillende kantons. Het betreft met name het midden en hoger politiekader. Sinds juni 2004 levert Nederland het plaatsvervangend hoofd van de missie een brigadegeneraal van de KMAR. De missieduur van deze functionaris is vastgesteld op één jaar. Bij de dagelijkse taakuitvoering kon de EUPM een beroep doen op de steun van SFOR en vanaf 1 december 2004 van EUFOR.
De EUPM-missie is tot nu toe over het algemeen succesvol verlopen. In de loop van de evaluatieperiode heeft een herstructurering in de vorm van een herziening van werkzaamheden plaatsgevonden. Door de realisatie van de development projects te centraliseren in Sarajevo kon daar door de aldaar aanwezige kennis en personele capaciteit beter invulling aan worden gegeven. Voorheen werden dergelijke projecten door de kleinere EUPM-posten uitgevoerd maar het ontbrak daar vaak aan voldoende personeelscapaciteit en kennis. Het centraliseren van de realisatie van de projecten heeft tevens tot interne personeelsverschuivingen geleid. In de tweede helft van het jaar heeft de EUPM veel energie gestoken in het begeleiden van de hervorming van het Bosnische politieapparaat.

Bron: Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 33
             
 
België
 
Bulgarije
 
Canada
 
Cyprus
 
Denemarken
 
Duitsland
 
             
 
Estland
 
Finland
 
Frankrijk
 
Griekenland
 
Groot Brittanië
 
Hongarije
 
             
 
Ierland
 
Italië
 
IJsland
 
Letland
 
Lithouwen
 
Luxemburg
 
             
 
Nederland
 
Noorwegen
 
Oekraïne
 
Oostenrijk
 
Polen
 
Portugal
 
             
 
Roemenië
 
Rusland
 
Slovenië
 
Slowakije
 
Spanje
 
Tsjechië
 
                   
 
Turkije
 
Zweden
 
Zwitserland