EXTRACTION FORCE (JOINT GUARANTOR)

(MACEDONIE)

 

   

 

 

 

 

 

 

MACEDONIE

EXTRACTION FORCE JOINT GUARANTOR

Duur: december 1998 – maart 1999
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht
Aantal militairen: 206
Dodelijke slachtoffers: geen


Achtergronden

Ter bescherming van de Kosovo Verificatie Missie (KVM) stelde de NAVO een speciale militaire taakgroep in. Die werd in Macedonië gelegerd en zou moeten assisteren bij de noodevacuatie van de waarnemers indien zij gevaar liepen door het opnieuw oplaaien van de vijandelijkheden. Ook zou deze zogeheten Extraction Force (EF), optredend onder de noemer van operatie Joint Guarantor, personen met een speciale status zoals diplomaten en belangrijke Kosovaren in veiligheid brengen. Omdat Joegoslavië de activiteiten van de KVM dwarsboomde, trok de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa de waarnemers op 20 maart 1999 terug. Daarmee verloor de EF haar bestaansgrond. Vier dagen later werd ze formeel opgeheven.

Nederlandse bijdrage

De Koninklijke Landmacht leverde een geniecompagnie. Deze moest op het bij de Macedonische hoofdstad Skopje gelegen vliegveld Petrovec een kampement met infrastructuur opzetten, maar bouwde ook een vluchtelingenkamp bij Tetovo. De Koninklijke Luchtmacht was present met een detachement van drie Chinook helikopters plus vliegend en ondersteunend personeel. Verder maakten Nederlandse militairen deel uit van de EF-staf en droeg een National Support Element zorg voor de logistiek van het vaderlandse contingent.

Bron: Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 5
               
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
Groot Brittanië
 
Italië
 
Nederland
 
 

 

   
 
 
Een Chinook helikopter
 
De genie helpt met het aanleggen van een weg