HULPVLUCHTEN TURKIJE

(NA AARDBEVING)

 

       

 

 

TURKIJE

HULPVLUCHTEN VOOR TURKIJE

Duur: 18 augustus 1999 - 12 oktober 1999
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Luchtmacht
Aantal militairen: 16
Aantal slachtoffers: geen

Achtergronden

In de vroege ochtend van 17 augustus 1999 trof een aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter het noordwesten van Turkije. Vooral de steden Izmit en Gölcük hadden zwaar onder de aardschok te lijden. Doordat de ramp zich om 03.00 uur voordeed, werden vele mensen in hun slaap verrast. Daardoor viel een hoog aantal slachtoffers te betreuren. Naar schatting kostte de aardbeving bijna 16.000 mensen het leven, tienduizenden raakten gewond en circa 600.000 mensen werden dakloos. Nog diezelfde dag kwam de internationale hulpverlening op gang. De ramp had ook in Nederland, vanwege de grote Turkse gemeenschap, veel impact. De Nederlandse regering betuigde haar medeleven en ondernam actie. In totaal gaf het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 7,5 miljoen gulden uit aan hulpgoederen en noodfondsen. Daarnaast zamelden de Samenwerkende Hulporganisaties 50 miljoen gulden in voor de hulpbehoevende bevolking. Ook de Koninklijke Luchtmacht droeg haar steentje bij.

Het Nederlandse aandeel

In de vroege morgen van 18 augustus 1999 vertrok een Fokker-60 van de Koninklijke Luchtmacht van vliegbasis Eindhoven naar de Turkse stad Istanbul. Aan boord bevonden zich negen personen en vijf speurhonden van de civiele Search and Rescue-organisatie Reddingshonden Hulpgroep Holland. De honden waren speciaal getraind in het opsporen van onder puin bedolven slachtoffers. Na aankomst in Istanbul werd de reddingsbrigade naar de plaats Sakarya gebracht, waar zij vier dagen werkzaam was. De Fokker vloog de volgende dag met zestien Nederlandse burgers die in Turkije waren gestrand, via München, naar Nederland terug. De inzet van de reddingsbrigade in Turkije bleek succesvol. Twee teams wisten afzonderlijk van elkaar een kind levend onder het puin vandaan te halen. Op 22 augustus keerde de Reddingshonden Hulpgroep Holland met de KDC-10 T-264, die een dag daarvoor hulpgoederen naar Istanbul had gebracht, weer terug naar Nederland. Ook werden andere vliegtuigen voor de hulpverlening aan Turkije beschikbaar gesteld. Zo vloog op 19 augustus 1999 een Hercules met hulpgoederen voor het Rode Kruis van Eindhoven naar Turkije. Op 21 en 22 augustus vloog het transporttoestel nog eens twee keer met hulpgoederen en brandblusmiddelen naar het rampgebied. Een KDC-10 verzorgde transportvluchten op 20 en 22 augustus. Enkele maanden later, op 11 oktober 1999, vervoerde de KDC-10 ongeveer 25 ton aan hulpgoederen die in Nederland door de Stichting Mensen voor Mensen waren ingezameld. De ongeveer veertig pallets met voedsel, desinfecterende middelen, bedden, dekens, kleding, speelgoed en schoolmateriaal waren bestemd voor de bevolking van de plaats Degirmendere

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie