INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

1(NLD) FSE MIRAGE

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

Duur: 6 januari 2009 - januari 2011
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Luchtmacht
Aantal militairen: 35
Aantal slachtoffers: geen

Achtergrond

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanvallen op de Verenigde Staten. De aanslagen, uitgevoerd met gekaapte passagiersvliegtuigen waren gericht tegen het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington. Er vielen daarbij vele duizenden doden. De aanslagen bleken het werk van het Al Quaida-netwerk, geleid door Osama Bin Laden. De internationale gemeenschap ging de strijd aan tegen het internationaal terrorisme. Sinds oktober 2001 worden militaire eenheden ingezet om dit terrorisme een halt toe te roepen. Naast de militaire operatie Enduring Freedom gaat het ook om stationering van eenheden in Afghanistan als onderdeel van de International Security Assistance Force (ISAF). Het Al Quaida-netwerk bleek nauwe banden te hebben met het Taliban-regime in Afghanistan. Osama Bin Laden had een belangrijk deel van zijn organisatie in dat land. Ondanks internationale druk bleef de Taliban-regering in Kaboel Al Quaida steunen. Op 7 oktober 2001 begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met operatie Enduring Freedom, gericht tegen Al Quaida en Taliban-eenheden in Afghanistan. Het Taliban-regime werd uit het land verdreven.

Akkoord van Bonn

Op initiatief van de Verenigde Naties kwamen eind 2001 vertegenwoordigers van de Afghaanse bevolking bijeen in Bonn. Op deze bijeenkomst bereikten de Afghanen overeenstemming over een raamwerk voor de toekomstige politieke structuur van Afghanistan en wendden zij zich gezamenlijk tot de internationale gemeenschap voor hulp. De Afghanen verklaarden zich ook bereid tot samenwerking met de internationale gemeenschap in de strijd tegen het terrorisme, de drugshandel en de georganiseerde misdaad. De VN-Veiligheidsraad werd gevraagd mandaat te verlenen voor een veiligheidsmacht in Afghanistan. Op 5 december 2001 werd het akkoord ondertekend in het beroemde Petersberg-hotel nabij Bonn.

Mandaat

De Veiligheidsraad koos vervolgens voor een zo robuust mogelijk mandaat voor ISAF. Daardoor kan de veiligheidsmacht desnoods met militair geweld optreden om de veiligheid in Kaboel te handhaven. Het belangrijkste doel van ISAF was in eerste instantie de interimregering van Afghanistan, die zich op 22 december 2001 in Kaboel vestigde, te ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid. Op grond van een nieuwe VN-resolutie uit oktober 2003 is die taak uitgebreid tot andere delen van Afghanistan. Daarnaast zijn de militairen op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land. Zo assisteert ISAF bij de wederopbouw van het leger en de politie. Maar ook helpen militairen van de genie bij het herstel van belangrijke wegen en bruggen. In juni 2002 werd een overgangsregering benoemd onder leiding van president Hamid Karzai. Deze regering werkt nauw samen met de VN en de internationale gemeenschap. Op 9 oktober 2004 werd Karzai na een democratisch verlopen verkiezing tot president gekozen. Het nieuwe kabinet van president Karzai trad aan op 24 december 2004.

Nederlandse deelname

Vanaf dinsdag 6 januari 2009, is het Nederlandse C-130 detachement op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) operationeel. De oprichting van het 1 NLD Forward Support Element Mirage, waaronder het Nederlandse C-130 transportvliegtuig valt, is daarmee een feit. Het C-130 detachement bestaat uit 55 militairen die geplaatst worden op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het gaat om vliegers, onderhoudspersoneel en logistieke medewerkers. De komende twee jaar gaat het detachement een pendeldienst onderhouden tussen de VAE en Kandahar Airfield in Afghanistan. De Hercules gaat personeel en materieel overvliegen. De eenheid vorm een belangrijke schakel tussen Nederland, de Vliegbasis Eindhoven, en Kandahar Air Field (KAF) in Afghanistan, van waaruit personeel en materieel verder worden getransporteerd naar de verschillende locaties waar Nederlandse militairen een bijdrage leveren aan de missie van de International Security Assistance Force (ISAF). Door de inzet van eigen tactische luchttransportcapaciteit is Nederland minder afhankelijk van haar coalitiepartners en is het mogelijk om flexibel te kunnen reageren op wijzigende situaties. De militairen arriveren per KDC-10 van de luichtmacht in de VAE. Vanwege de grond-luchtdreiging in Afghanistan vliegt dat toestel sinds eind 2007 niet meer rechtstreeks naar Afghanistan maar tot het om die reden opgerichte Air point of Debarkation in het Midden-Oosten. Dit APOD en het C-130 detachement vormen samen het 1(NLD) Forward Supply Element 'Mirage'.

Samenwerking

Gedurende de periodes dat Nederlandse eenheden in- en uitroteren is de beschikbare Nederlandse transportcapaciteit ontoereikend. Dit is de reden dat gezocht is naar samenwerking met andere landen en dit heeft geresulteerd in een verregaande samenwerking met Canada. De luchttransportcapaciteit van Canada en Nederland wordt gecombineerd in de zogenoemde Canadian-Dutch Combined Air Bridge (CAB). Hiermee wordt een grotere doelmatigheid bereikt en kan inhuur worden beperkt.

Onmisbare schakel

Op dit moment heeft de luchtmacht vier F-16 jachtvliegtuigen en vijf Cougar transporthelikopters op Kandahar Airfield (KAF) staan, terwijl de vijf Apache gevechtsheli's op de strip van Kamp Holland bij Tarin Kowt zijn gestationeerd. Vanaf Forward Support Element Mirage wordt vanaf vandaag gevlogen met de C-130 met een vaste crew. In totaal zullen circa 350 militairen van de Vliegbasis Eindhoven deelnemen aan deze nieuwe uitzending, die voortduurt zolang Nederlandse militairen actief zijn voor de ISAF-missie in Afghanistan. Deze deelname loopt volgens afspraak eind 2010 af. De mannen en vrouwen van het Hercules detachement zijn de enigen die niet in Afghanistan zelf verblijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 2
                     
 
CANADA
 
NEDERLAND
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Een Hercules C-130 in de Verenigde Arabische Emiraten