INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

(ISAF)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFGHANISTAN

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

Duur:
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee
Aantal militairen:
Aantal slachtoffers: 21

Achtergrond

Op 11 september 2001 werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanvallen op de Verenigde Staten. De aanslagen, uitgevoerd met gekaapte passagiersvliegtuigen waren gericht tegen het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington. Er vielen daarbij vele duizenden doden. De aanslagen bleken het werk van het Al Quaida-netwerk, geleid door Osama Bin Laden. De internationale gemeenschap ging de strijd aan tegen het internationaal terrorisme. Sinds oktober 2001 worden militaire eenheden ingezet om dit terrorisme een halt toe te roepen. Naast de militaire operatie Enduring Freedom gaat het ook om stationering van eenheden in Afghanistan als onderdeel van de International Security Assistance Force (ISAF). Het Al Quaida-netwerk bleek nauwe banden te hebben met het Taliban-regime in Afghanistan. Osama Bin Laden had een belangrijk deel van zijn organisatie in dat land. Ondanks internationale druk bleef de Taliban-regering in Kaboel Al Quaida steunen. Op 7 oktober 2001 begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met operatie Enduring Freedom, gericht tegen Al Quaida en Taliban-eenheden in Afghanistan. Het Taliban-regime werd uit het land verdreven.

Akkoord van Bonn

Op initiatief van de Verenigde Naties kwamen eind 2001 vertegenwoordigers van de Afghaanse bevolking bijeen in Bonn. Op deze bijeenkomst bereikten de Afghanen overeenstemming over een raamwerk voor de toekomstige politieke structuur van Afghanistan en wendden zij zich gezamenlijk tot de internationale gemeenschap voor hulp. De Afghanen verklaarden zich ook bereid tot samenwerking met de internationale gemeenschap in de strijd tegen het terrorisme, de drugshandel en de georganiseerde misdaad. De VN-Veiligheidsraad werd gevraagd mandaat te verlenen voor een veiligheidsmacht in Afghanistan. Op 5 december 2001 werd het akkoord ondertekend in het beroemde Petersberg-hotel nabij Bonn.

Mandaat

De Veiligheidsraad koos vervolgens voor een zo robuust mogelijk mandaat voor ISAF. Daardoor kan de veiligheidsmacht desnoods met militair geweld optreden om de veiligheid in Kaboel te handhaven. Het belangrijkste doel van ISAF was in eerste instantie de interimregering van Afghanistan, die zich op 22 december 2001 in Kaboel vestigde, te ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid. Op grond van een nieuwe VN-resolutie uit oktober 2003 is die taak uitgebreid tot andere delen van Afghanistan. Daarnaast zijn de militairen op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land. Zo assisteert ISAF bij de wederopbouw van het leger en de politie. Maar ook helpen militairen van de genie bij het herstel van belangrijke wegen en bruggen. In juni 2002 werd een overgangsregering benoemd onder leiding van president Hamid Karzai. Deze regering werkt nauw samen met de VN en de internationale gemeenschap. Op 9 oktober 2004 werd Karzai na een democratisch verlopen verkiezing tot president gekozen. Het nieuwe kabinet van president Karzai trad aan op 24 december 2004.

Nederlandse deelname

Tarin Kowt

Kamp Holland bij Tarin Kowt is de grootste Nederlandse basis (omtrek tien kilometer) in het zuiden van de provincie Uruzgan. Hier zijn circa duizend Nederlandse en vierhonderd Australische militairen gelegerd. De hoofdmoot van de eigen troepen bestaat uit infanteristen – twee samengestelde compagnieën van luchtmobiel en pantserinfanterie – ondersteund door specialisten van andere wapens en dienstvakken. Op Kamp Holland bevinden zich ook de staf van Task Force Uruzgan, het Provincial Reconstruction Team en het Apache-detachement. Ook is er een zogenoemd role 2 enhanced hospitaal, compleet met operatiekamer, intensive care, bloedbank, apotheek, röntgenlaboratorium en praktijken voor tandarts en fysio. De operatiekamer en intensive care zijn gebouwd in een bunker zodat operaties altijd voortgezet kunnen worden. Naast het hospitaal ligt de Rotary Wing Site. Er is 3000 m3 beton gestort om een onderhoudstent en opstelplaats voor de helikopters te creëren. Vier Apaches ondersteunen de Nederlandse grondtroepen vanuit de lucht. De staf van het detachement bevindt zich in een bunker zodat ook zij, ongeacht de dreiging, kunnen doorwerken. Het kamp beschikt over een strip waarop bijvoorbeeld een C-130 Hercules en een C-17 Globemaster kunnen landen. Vanaf Kamp Holland kan het op afstand bestuurbare vliegtuig Sperwer de omgeving vanuit de lucht in de gaten houden. Op het kamp zijn meer bunkerruimtes. De fitness (33 pantsercontainers), ECHOS (pantsercontainers) en eetzaal/kantine (45 + 27 pantsercontainers) bieden in geval van een beschieting plaats aan alle militairen op het kamp. Een deel van hen zal de opdrachten leiden vanuit de opsroom, die daarom ook is gebouwd als bunker. Voor de duizend militairen zijn er uiteraard ook voldoende wasgelegenheden, die tussen de woonchalets staan. De wasserette op het kamp, bemand door lokale werknemers, kan de was van duizend personen aan. Drie eigen bronnen voorzien het kamp van water. Het drinkwater wordt in flessen aangeleverd.

'Poentjak'
Even buiten Tarin Kowt opereren Nederlandse militairen vanuit een vooruitgeschoven patrouillepost. De post in de buurt van Shurk Murgab is door de militairen tot ‘Poentjak’ gedoopt. Vanuit deze locatie kunnen ze de Baluchi-vallei beter in de gaten houden.


Camp Hadrian

Camp Hadrian in Deh Rawod is de kleinste van de twee Nederlandse bases en ligt in het zuidwesten van de provincie Uruzgan. Hadrian is een vernoeming naar de Romeinse keizer Hadrianus. Hij staat vooral bekend vanwege de muur die hij in Engeland liet bouwen om de agressor buiten te houden. De Engelse schrijfwijze is bedoeld om de samenwerking met internationale partners te benadrukken. Op het kamp zijn circa 370 Nederlandse militairen gelegerd: vier pantserinfanteriepelotons, ondersteund door specialisten van andere wapens en dienstvakken. De militairen van Camp Hadrian zijn gelegerd in woonchalets. Twee werkchalets vormen de kantoorruimtes en een deel van de verpleegafdeling. De opsroom van waaruit operaties geleid worden, de crashroom, de eetzaal (18 pantsercontainers) en fitnessruimte (20 pantsercontainers) dienen tevens als bunker. Twee bronnen voorzien keuken en wasgelegenheden van water. De wasserette biedt capaciteit aan de kleding van driehonderd man.
Voor het uitvoeren van patrouilles beschikken de militairen over Patria-pantserwielvoertuigen en YPR-pantserrupsvoertuigen. Een 155mm Pantserhouwitser en 81mm mortieren voorzien de troepen indien nodig van vuursteun. Het kamp heeft verschillende wachttorens; op een heuvel buiten de omheining staat nog een extra wachtpost. Er ligt een vier km lange beschermingswal om het kamp. Voertuigen gaan bij de ingang eerst door een scan en worden daarna nogmaals doorzocht. Een andere sluis, voor voetgangers, komt uit bij het PRT-huis, maar geeft geen toegang tot de rest van het kamp. Binnen de omheining is een landingsplaats gemaakt voor helikopters. Buiten het kamp ligt nog een helikopterlandingsplaats.

'Volendam'
Vlakbij Deh Rawod ligt een voorpost die ‘Volendam’ is gedoopt. Vanuit deze locatie kunnen de militairen beter zien wat er in de omgeving gebeurd.

KANDAHAR

Op Kandahar Airfield (KAF) is sinds 1 augustus 2006 de Air Task Force operationeel. Die bestaat momenteel uit een F-16 detachement met zes jachtbommenwerpers. De taken van deze gevechtsvliegtuigen bestaan uit verkenning, konvooibegeleiding en luchtsteun. De F-16’s zijn veel ingezet. Ze blijken essentieel om de grondtroepen vrijheid van beweging te geven. Naast de jachtbommenwerpers is een Chinook-detachement met drie transporthelikopters op de vliegbasis gelegerd. Op Kandahar bevindt zich ook het internationale Regionaal Commando Zuid. De Britten hebben de stafwerkzaamheden hiervan begin mei van de Nederlanders overgenomen. Nog enkele individueel uitgezonden Nederlanders werken momenteel bij dit commando. Tot slot verblijft op Kandahar het zogenoemde Logistic Support Element, dat ondersteuning biedt op het vlak van materieel en vervoer.

Kaboel 01 april 2004 - 01 april 2005 zes AH Apache gevechtshelikopters
Kaboel 29 maart 2005 - 10 november 2006 acht F-16 jachtvliegtuigen
Kaboel 22 juli 2005 - 20 augustus 2005 een C-130 Hercules transportvliegtuig
Kaboel 20 oktober 2005 - 20 oktober 2006 een C-130 Hercules transportvliegtuig
Kandahar 26 april 2005 - 16 april 2006 vier Chinook transporthelikopters
Kandahar 01 augustus 2006   zes F-16 jachtvliegtuigen
Kandahar 01 augustus 2006   drie Chinook transporthelikopters
Kandahar 01 augustus 2006   vijf AH-64 Apache gevechtshelikopters

Bron: Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 35
             
 
België
 
Bulgarije
 
Canada
 
Denemarken
 
Duitsland
 
Estland
 
             
 
Frankrijk
 
Griekenland
 
Groot Brittanië
 
Hongarije
 
IJsland
 
Italië
 
             
 
Letland
 
Lithouwen
 
Luxemburg
 
Nederland
 
Noorwegen
 
Polen
 
             
 
Portugal
 
Roemenië
 
Slovenië
 
Slowakije
 
Spanje
 
Turkije
 
                       
 
Verenigde Staten
 
 
 
 
 
 
Ondersteunende landen: 10
             
 
Albanië
 
Azerbeidjan
 
Finland
 
Ierland
 
Kroatië
 
Macedonië
 
                 
 
Nieuw Zeeland
 
Oostenrijk
 
Zweden
 
Zwitserland