LIBANON

 

UNITED NATIONS INTERIM FORCES IN LEBANON

In deze reportage wordt teruggekeken naar de UNIFIL missie. De politiek was blij gevraagd te worden om troepen te leveren maar we zien en horen ook andere geluiden. Verder zijn er drie filmpjes te zien die gemaakt zijn door de L.F.F.D. (Leger Foto en filmdienst). Deze filmpjes geven een goed beeld van de diensttijd in Libanon.
(Totale duur 80 minuten)

 

IN DIENST VAN DE VREDE

Een film gemaakt door de L.F.F.D. die vooral gaat over een stukje geschiedenis van Libanon, de voorbereiding van de eerste rotatie, de ouderdag, het vertrek vanaf Schiphol en de aankomst van de Dokexpress-10 in Haifa. Verder de overname van de Fransen, patrouillegang, het waarnemen en de controle van de voertuigen. Het tweede deel laat de eerste grote Libanonreunie zien op 17 oktober 1987 die begint met de herdenking van de 9 slachtoffers die gevallen zijn tijdens de UNIFIL-missie.
(duur 57 minuten)

 

 

BLAUWHELMEN IN LIBANON

25 Jaar na de start van de Nederlandse deelname aan de UNIFIL-missie verscheen er een DVD met een aantal filmpjes opgenomen door de L.F.F.D.

In dienst van de vrede (1979) 37 minuten
Het zevende gebied (1979) 29 minuten
Dutchbatt in Libanon, deel 1 (1981) 11 minuten
Dutchbatt in Libanon, deel 2 (1981) 14 minuten
Nog een en een meur (1981) 28 minuten

(duur 129 minuten)

 

 

NAMENLIJST ALLE UNIFIL MILITAIREN

De namen van de ruim 9.000 Unifil militairen zijn alfabetisch gerangschikt.

 

TUSSEN 2 VUREN IN LIBANON

In dit boek de onopgesmukte weergave van het dagelijkse leven van de ruim 8.000 Nederlandse militairen die sinds maart 1979 in Libanon de vrede dienden als onderdeel van de VN. Zij vormden een buffer tussen de Palestijnse groeperingen met hun Libanese medestanders aan de ene kant en de door Israël gesteunde christen-militie van majoor Haddad aan de andere kant.


Uitgeverij: Impulsboek Amsterdam, eerste druk 1981, ISBN onbekend.
Het boek is bijna niet meer te koop, probeer het daarom eens bij "De Slegte' of een andere tweedehands boekenwinkel

 

VREDESMACHT IN LIBANON

Dit prachtige en met vele foto's voorziene boek kwam uit in 2004. Net als in het bovenstaande boek wordt de UNIFIL-missie volledig belicht. Maar dit boek heeft meer. Het beschrijft ook het politieke getouwtrek tussen het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de internationale politiek kwam om de hoek kijken toen Nederland in feite wel van de UNIFIL-missie afwilde. Druk van Amerika weerhield Nederland er echter van. Een prachtig naslagwerk voor iedere militair die in Libanon heeft gediend.

Uitgeverij: Boom Amsterdam, eerste druk 2004, ISBN 905352986 1,
544 pagina's en de kosten zijn € 39,50

 

IN DIENST VAN DE VREDE

Vanaf maart 1979 vervulden Nederlandse militairen in Libanon een belangrijke vredesmissie. Meer dan 8000 Nederlandse militairen dienden bij het UNIFIL-bataljon.
In ‘In dienst van de vrede’ geeft lkol J.C.L. Bolderman, die in 1982 in Libanon diende, een helder en nuchter beeld van het werk dat UNIFIL deed. Het zijn de ervaringen van één persoon waardoor het een boeiend en betrokken verhaal is geworden over de taak die het Nederlandse bataljon in Libanon verichtte.

Uitgeverij: onbekend (NUGI 648) uitgave 1992
196 pagina’s, ISBN 90-5194-086-6

 

ALLEEN KINDEREN HUILEN

Ron de Vries vervulde zijn dienstplicht in Libanon. De militairen werden niet alleen met de gevaren van oorlog geconfronteerd maar ook met hun eigen persoonlijkheid, waarden en emoties. Terug in Nederland bleken sommigen zo te zijn veranderd dat zij de situatie niet meer aankonden. Alleen kinderen huilen vertelt het verhaal over de omgang met elkaar, met de plaatselijke bevolking en over de aanvaringen met de PLO.

Uitgeverij: Début Rijswijk, uitgave 1997,
256 pagina’s, ISBN 90-8023-486-9