MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT

(MAPE)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIË

Multinational Advisory Police Element (MAPE)

Nederlandse betrokkenheid: 15 mei 1997-2001
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Marechaussee
Totale aantal betrokken militairen: 33

Achtergrond

Na het einde van het communistische regime in Albanië in 1991 liet een groot deel van de bevolking zich begin jaren negentig door de 'snel-rijk'-plannen van gewiekste zakenlieden verleiden. Ongeveer de helft van alle Albanese families raakte gedupeerd door de zogenaamde piramidespelen. Zij legden de schuld voor hun malaise bij de Albanese regering. Het gevolg was een volksopstand en het vertrek van de regering op 1 maart. Chaos en wetteloosheid vierden steeds meer hoogtij in de Albanese samenleving.

Op 24 maart 1997 heeft de Algemene Raad van de Europese Unie (EU) besloten een missie naar Albanië te sturen. De West-Europese Unie (WEU) besloot op 2 mei 1997 tot de oprichting van het Multinational Advisory Police Element (MAPE). De MAPE moest de Albanese autoriteiten adviseren op het gebied van de openbare orde, grensbewaking, logistiek en communicatie. Het mandaat omvatte vanaf 12 oktober 1997 ook de opleiding, training en uitrusting van de politieagenten, alsmede supervisie van het politieapparaat in het bijzonder tijdens de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen van 18 en 19 juni 1998.

Nederlandse bijdrage


De Nederlandse regering stelde in mei 1997 drie marechaussees ter beschikking van de MAPE. De eerste officier, luitenant-kolonel J.F.C.M. Timmermans, vertrok op 15 mei. Hij werd hoofd van de Border Police Branch van MAPE die de autoriteiten moest adviseren over de organisatie van de grensbewaking. In juli en september 1997 volgden een officier en een onderofficier. Het aantal marechaussees steeg in de loop van 1998 tot negen, onder wie een kolonel die naast operatiën van MAPE tevens senior national representative was.

Bron: ministerie van defensie

Boek: Van Korea tot Kosovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 13
             
 
Bulgarije
 
Denemarken
 
Finland
 
Frankrijk
 
Griekenland
 
Italië
 
             
 
Nederland
 
Noorwegen
 
Portugal
 
Roemenië
 
Spanje
 
Turkije
 
                       
 
Zweden