NATO HEADQUARTERS SARAJEVO

 

  logo     embleem  

 

baton

 

sfor medal

NATO Headquarters Sarajevo (NHQ-S)
 
Duur: 2 december 2004 - heden
Aantal militairen: 31
Onderscheidingen: geen
Slachtoffers: geen
 
Achtergronden
 
In december 2004 kwam er een einde aan de door de NAVO geleide stabilisatiemacht SFOR in Bosnië-Herzegovina. De NAVO handhaafde in Sarajevo een klein hoofdkwartier, dat in hetzelfde gebouw als het hoofdkwartier van de vredesmacht EUFOR huisde. Om te voorkomen dat beide elkaar tijdens het werk voor de voeten zouden lopen, werden onderling de taken verdeeld. NHQ-S, zoals het hoofdkwartier werd genoemd, concentreerde zich op de hervorming van het Bosnische defensieapparaat. Daarnaast bleef de NAVO verantwoordelijk voor de opsporing en aanhouding van verdachten van oorlogsmisdaden, evenals terrorismebestrijding. EUFOR leverde daar waar nodig force protection aan de NAVO-militairen. Verder deelden beide hoofdkwartieren de inlichtingen die ze verzamelden.
 
Het Nederlandse aandeel in NHQ-S
 
Nederland leverde vijf militairen voor het NHQ-S, steeds voor een periode van zes maanden. In november 2006 daalde de Nederlandse bijdrage naar drie, terwijl er in maart 2008 nog maar twee militairen voor de NAVO werkzaam waren in Sarajevo. EUFOR is gemandateerd in Veiligheidsraadresolutie 1575 van 22 november 2004. Het NAVO-hoofdkwartier ontleend haar mandaat aan een brief van de Bosnische regering aan de Veiligheidsraad, waarin zowel EUFOR als NHQ-S gezien worden als rechtsopvolger van SFOR.

 

baton

 

nhm