ORGANISATION FOR SECURITY AND COOPORATION IN EUROPE

(OSCE ALBANIE)

 

   

 

 

ALBANIË

Organisation for Security and Cooporation in Europe

Duur: 2 december 1997 - 25 september 2002
Krijgsmachtdeel: onbekend
Aantal militairen: 17
Dodelijke slachtoffers: geen

Achtergronden

Na het einde van het communistische regime in Albanië in 1991 liet een groot deel van de bevolking zich begin jaren negentig door de 'snel-rijk'-plannen van gewiekste zakenlieden verleiden. Ongeveer de helft van alle Albanese families raakte gedupeerd door de zogeheten piramidespelen. Zij legden de schuld voor hun malaise bij de Albanese regering; een volksopstand in januari 1997 en het vertrek van de regering op 1 maart was het gevolg. Chaos en wetteloosheid vierden steeds meer hoogtij in de Albanese samenleving.
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) besloot op 27 maart 1997 om een vertegenwoordiging naar Albanië te sturen. Deze kreeg opdracht om de inspanningen van alle betrokken internationale organisaties die actief waren in Albanië op elkaar af te stemmen. Daarnaast moest zij de Albanese autoriteiten adviseren en steunen bij hun pogingen het politieke bestel te democratiseren, een onafhankelijke pers in het leven te roepen en de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen. De OVSE-vertegenwoordigers hielpen met name bij de voorbereiding en het toezicht op de parlementsverkiezingen van juni en juli 1997. De OVSE-vertegenwoordiging in Albanië kreeg begin 1998 ook waarnemingstaken langs de grens tussen Albanië en de Federale Republiek Joegoslavië. Het aantal OVSE-ers in Albanië werd daartoe met dertig personen uitgebreid.

Het Nederlandse aandeel in de OVSE-vertegenwoordiging in Albanië

Het Ministerie van Defensie een militair assistent ter beschikking van ambassadeur D. Everts, de Nederlandse diplomaat die de OVSE-vertegenwoordiging leidde. De militair assistent werd teruggetrokken toen Everts in juni 1999 naar Kosovo vertrok. De Nederlandse militaire aanwezigheid bij de OVSE in Albanië werd in 1998 tweemaal, op 7 mei en 21 juni, met één officier uitgebreid, tot een totaal van drie. Eén van hen werd in het OVSE-hoofdkwartier geplaatst, de ander als waarnemer. Het aantal militairen werd eind 1999 met twee gereduceerd. De OVSE besloot in maart 2002 uit kostenoverwegingen ook deze functie over te dragen aan Albanië, waardoor de Nederlandse deelname aan de missie op 25 september 2002 eindigde.

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie