ORGANISATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

(OSCE GEORGIE)

 

   

 

  GEORGIE

ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE

Duur: 25 mei 1993 – 1 mei1996
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht, Luchtmacht
Aantal militairen: 4

Achtergronden

De voormalige sovjetrepubliek Georgië verklaarde zich op 9 april 1991 onafhankelijk. De islamitische Osseten in Georgië verzetten zich hiertegen en zochten met geweld aansluiting bij hun geloofsgenoten in Rusland. Rusland, Georgië en Ossetië stelden in juli 1992 gezamenlijk een vredesmacht in die verdere escalatie van het conflict moest voorkomen. De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE, sinds december 1994 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE) intensiveerde eind 1992 haar pogingen het conflict in Zuid-Ossetië op vreedzame wijze te beslechten.

Het mandaat en de taken van de missie

De CVSE besloot op 6 november 1992 een missie bestaande uit negen diplomaten naar Georgië te sturen. Haar opdracht was de vreedzame onderhandelingen tussen de strijdende partijen te bevorderen met als einddoel een politiek akkoord. De CVSE breidde op 29 maart 1994 de missie uit met acht militaire waarnemers, die toezicht moesten houden op het functioneren van de vredesmacht.

Het Nederlandse aandeel in de missie

Het Ministerie van Defensie stuurde op 25 mei 1994 een militair van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) als waarnemer naar Georgië. Daarna leverden de KLu en de Koninklijke Landmacht gedurende twee jaar om beurten een waarnemer. Deze moest voldoende kennis hebben van de Russische taal om aan onderhandelingen te kunnen deelnemen. De militaire waarnemers legden contacten met de militaire commandanten van alle partijen, onderzochten schendingen van het staakt-het-vuren en konden lokale commandanten wijzen op de mogelijke gevolgen van hun acties. De Nederlandse waarnemers hadden een dubbelfunctie en fungeerden, bijvoorbeeld ook als transportofficier. De laatste Nederlandse waarnemer, majoor H.W Verzijl, keerde op I mei 1996 terug naar Nederland.

Bron: Ministerie van Defensie
Boek Van Korea tot Kosovo

 
Deelnemende landen: 7
             
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
Groot Brittanië
 
Italië
 
Nederland
 
Rusland
 
                       
 
Spanje