SECURITY SECTOR REFORM GEORGIE

(SSR Georgie)

 

   

 

 

GEORGIE

Security Sector Reform

Februari 2006 – Juni 2007
Januari 2007 – Maart 2008

Krijgsmachtdeel: Onbekend (defensie experts)
Aantal militairen: 15

In 2007 heeft Defensie met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken twee SSR- projecten bij het Georgische Ministerie van Defensie uitgevoerd. Een SSR-project op het gebied van planning, programmering en budgetteringssystematiek (PPBS) begon in februari 2006 en is medio 2007 succesvol afgerond. Hieraan hebben 11 experts van defensie een bijdrage geleverd. Een ander SSR-project op Human Resourses Management (HRM)-gebied is gedurende heel 2007 uitgevoerd. Dit project begon in januari 2007 en is afgerond in april 2008. Hieraan hebben 4 experts van defensie een bijdrage geleverd. Georgië heeft nu alle middelen om voor het burgerpersoneel op het ministerie de gehele systematiek van functiebeschrijvingen, vacaturemeldingen, selectieprocedure, beoordelingen en competentiemanagement te implementeren. Voor beide projecten zijn de projectleiders en enige officieren van Defensie iedere maand een week in Georgië geweest, samen met twee externe inhuurkrachten. Aangezien het uiteindelijke doel van deze SSR-projecten is om Georgië te helpen bij het voldoen aan de NAVO-partnership-doelen voor Defensie op financieel en personeelsgebied, is deze intensieve en effectieve aanpak in zeer goede aarde gevallen bij zowel Georgië als de Navo.

 

 

 
Deelnemende landen: n.v.t.