SECURITY SECTOR REFORM MALI

(SSR- Mali)

 

   

 

 

MALI

SECURTY SECTOR REFORM-MISSIE

Duur: oktober 2006 – oktober 2008
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht
Aantal militairen: 1

Achtergrond

Mali is een 'partnerland', dat wil zeggen dat Nederland met Mali een structurele ontwikkelingsrelatie onderhoudt. Mali is, ondanks een relatief hoge economische groei, politieke stabiliteit en het uitblijven van natuurrampen, nog altijd een van de armste landen ter wereld. Het land is door een recordoogst in 2003 de grootste Afrikaanse katoenproducent geworden, maar de burgeroorlog in het aangrenzende Ivoorkust maakt het moeilijk die in klinkende munt om te zetten. Nederland richt zich in Mali vooral op de sociale sectoren onderwijs en gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor milieu en waterbeheer en steunt Nederland het decentralisatieproces van de Malinese overheid. Mali heeft een rijk, maar bedreigd cultureel erfgoed, grotendeels uit de prehistorie. Er bestaat een succesvolle samenwerking met het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden voor de restauratie van dit erfgoed in Mali, vooral in de omgeving van Djenné en in de Dogon-vallei

Mandaat

Nederland steunt de bouw en exploitatie van de Malinese vredesschool Ecole de Maintien de Paix ‘Alioune Blondin Beye’ in Bamako. De school draagt bij aan de opleiding voor vredeshandhavingstaken van Afrikaanse officieren.

Nederlandse deelname

Een officier gedurende een periode van twee jaren. Hij is geplaatst als Hoofd Opleidingen en Doctrine bij deze Vredesschool.

 

 

 
Deelnemende landen: n.v.t.