FIRST UNITED NATIONS EMERGENCY FORCE

(UNEF-1)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYPTE

FIRST UNITED NATIONS EMERGENCY FORCE

Duur: 12 november 1956 – 28 december 1956
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht
Aantal militairen: 1
Dodelijke slachtoffers: geen


Achtergronden

In juli 1956 nationaliseerde de Egyptische president Nasser het Suezkanaal. Frankrijk en Groot-Brittannië reageerden met een militaire interventie. Vrijwel gelijktijdig voerde Israël een aanval op Egypte uit. De VN,de VS en de Sovjet-Unie veroordeelden deze acties in felle bewoordingen.

Het VN-mandaat van UNEF-I

De Algemene Vergadering besloot op 4 november in resolutie 998 (ES-I) tot oprichting van een vredesmacht die als buffermacht de partijen gescheiden moest houden tot een politieke oplossing kon worden bereikt. Het eigenlijke mandaat voor de nieuwe vredesmacht United Nations Emergency Force(UNEF) verleende de Algemene Vergadering op 5 november in resolutie 1000 (ES-I). De chef-staf van UNTSO,de Canadese generaal-majoor E.L.M. Burns, kreeg opdracht uit zijn waarnemerskorps officieren te selecteren die de kern van UNEF moesten gaan vormen.

Het Nederlandse aandeel in UNEF-I

Burns koos als één van de officieren voor de UNEF-stafkapitein J.A. Bor. Bor arriveerde tezamen met de andere UNTSO-waarnemers op 12 november 1956 in het tijdelijke UNEF-hoofdkwartier te Caïro. Hij werd aangesteld als hoofd van de inlichtingensectie. Als zodanig nam hij in december 1956 deel aan de onderhandelingen met generaal Mosje Dajan - de architect van de Sinaï-campagne - over de terugtrekking van het Israëlische leger uit de Sinaï. Egypte stelde echter deelname van het als pro-Israël bekendstaande Nederland aan UNEF niet op prijs, waardoor kapitein Bor zijn functie al snel weer moest opgeven. Hij keerde op 28 december 1956 terug naar UNTSO.
UNEF-1 had aanvankelijk meer dan 6.000 militairen uit elf verschillende landen ter beschikking. Dit aantal liep in de loop der jaren terug. In juni 1967 is de vredesmacht ten opzichte van het eerste jaar met bijna de helft ingekropen tot 3.378 militairen. Wat wel bijzonder is, was dat de UNEF-1 missie 110 doden te betreuren had.

Bron: Boek Van Korea tot Kosovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 11
             
 
Brazilië
 
Canada
 
Colombia
 
Denemarken
 
Finland
 
India
 
               
 
Indonesië
 
Joegoslavië
 
Nederland
 
Noorwegen
 
Zweden
 
 

 

 
 
  Kapitein J.A. Bor (aan het hoofd van de tafel) neemt deel aan de besprekingen over de terugtrekking van Israëlische militairen uit de Sinaï en de uitwisseling van krijgsgevangenen. Rechts de opperbevelhebber van de Israëlische strijdkrachten, generaal Mosje Dajan, links de commandant van UNEF-I, generaal-majoor E.L.M. Burns (Foto: NIMH).