UNITED NATIONS MISSION IN SUDAN

(UNMIS)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDAN

United Nations Mission in Sudan

Missiehoofdkwartier: Khartoem
Duur: maart 2005 tot heden, NL deelname vanaf april 2006 (voor de duur van 2 jaar)
Totale sterkte: ca. 10.000 militairen, waarvan 750 militaire waarnemers
Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marechaussee
Aantal militairen: 30

Achtergrond

In Soedan woedt al tientallen jaren een burgeroorlog. De strijd gaat tussen het islamitische noorden, grotendeels beheerst door de Soedanese overheid, en het deels christelijke deels animistische zuiden, dat vooral in handen is van de verzetsbeweging ‘Sudanese People's Liberation Movement’ (SPLM). Lokale conflicten en de vondst van olie compliceren de situatie.

In 1993 begonnen – na eerdere mislukte pogingen – nieuwe vredesonderhandelingen. Na jaren van onderhandelen en de ondertekening van verschillende deelakkoorden sloten de Sudanese regering en de SPLM op 9 januari 2005 een vredesakkoord: het ‘Comprehensive Peace Agreement’ (CPA). De belangrijkste punten uit het CPA zijn:

- In 2008 worden nationale verkiezingen gehouden.
- De sharia (islamitische wetgeving) is niet van toepassing op Zuid-Soedan en op niet-moslims in het noorden.
- Zuid-Soedan krijgt tijdens de interim-periode van 6,5 jaar zelfbeschikkingsrecht, waarna in 2011 een referendum wordt gehouden over onafhankelijkheid.
- De opbrengsten uit de oliewinning worden evenredig verdeeld tussen het noorden en het zuiden.

Missie

United Nations Mission in Sudan (UNMIS) is ingesteld op 24 maart 2005. Ze bestaat uit een stabilisatiemacht van 10.000 militairen, onder wie 750 militaire waarnemers. Daarnaast is een politiemacht van 715 man voorzien. De belangrijkste taak van UNMIS is toezien op de naleving van het vredesakkoord.

De militaire waarnemers werken in kleine teams met vertegenwoordigers van de voormalige strijdende partijen. Ze voeren gesprekken met alle betrokken partijen, doen hun waarnemingen en rapporteren aan de Verenigde Naties. Ze verrichten hun taken onbewapend.

Nederlandse bijdrage

Eind november 2005 besloot de Nederlandse regering om UNMIS te versterken met dertig militairen (15 militaire waarnemers en 15 politiefunctionarissen). De meeste waarnemers worden ingezet in Zuid-Soedan. Daarnaast zijn enkele stafofficieren werkzaam op de hoofdkwartieren in Khartoem en Juba. De Nederlandse bijdrage was voorzien voor één jaar, maar is in april 2007 verlengd met nog één jaar.

Bron Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen: 69
             
 
Argentinië
 
Australië
 
Bangladesh
 
België
 
Benin
 
Bolivia
 
             
 
Bosnië
 
Botswana
 
Brazilië
 
Burkina Faso
 
Cambodja
 
Canada
 
             
 
China
 
Denemarken
 
Duitsland
 
Ecuador
 
Egypte
 
El Salvador
 
             
 
Fiji
 
Fillipijnen
 
Finland
 
Gabon
 
Gambia
 
Ghana
 
             
 
Griekenland
 
Groot Brittanië
 
Guatamala
 
Guinnee
 
India
 
Indonesië
 
             
 
Jamaica
 
Jordanië
 
Kenia
 
Korea
 
Kroatië
 
Kirgizië
 
             
 
Malawi
 
Moldavië
 
Mongolië
 
Mozambique
 
Namibië
 
Nederland
 
             
 
Nieuw Zeeland
 
Nigeria
 
Noorwegen
 
Oeganda
 
Oekraïne
 
Pakistan
 
             
 
Paraquay
 
Peru
 
Polen
 
Roemenië
 
Rusland
 
Rwanda
 
             
 
Samoa
 
Senegal
 
Sri Lanka
 
Tanzania
 
Thailand
 
Turkije
 
             
 
Uruguay
 
Vanuatu
 
Verenigde Staten
 
Yemen
 
Zambia
 
Zimbabwe
 
   

Zuid Afrika

 

 

Zweden

 

             
 
Nepal